شرکت هوایی«ترکیش ایرلاین» پس از سه سال پروازهایش را به کابل‌ از سرگرفت

وزارت ترانسپورت و‌هوانوردی‌ کشور می‌گوید شرکت هوایی«ترکیش ایرلاینز» پس از سه سال پرواز هایش را از سر‌گرفته است.

این وزارت امروز سه شنبه،۱ جوزا با نشر خبرنامه ای گفته است مراسم آغاز دوباره فعالیت این شرکت در میدان هوایی کابل با حضور سفیر ترکیه و مسئولان برگزار گردید.

براساس خبرنامه این شرکت هفته چهار پرواز این شرکت از کابل به استانبول انجام خواهد داد.

پس‌از سقوط جمهوریت این شرکت پروازهایش را به افغانستان متوقف کرده بود.