شرکت هوایی آریانا پرواز های مستقیم کابل- مسکو را آغاز کرد

سفارت روسیه در کابل اعلام کرده است نخستین پرواز شرکت هوایی آریانا از کابل به مسکو آغاز گردید

سفارت روسیه، روز سه‌شنبه، ۶ ثور گفته است که این پروازها به صورت هفته‌گی از کابل به روسیه در روزهای دوشنبه و از مسکو به کابل در روزهای سه‌شنبه انجام خواهد شد

روز گذشته وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرده بود شرط به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی مسکو ایجاد حکومت همه شمول است.