شفاخانه های اختصاصی کرونا دوباره در کشور فعال می شود

تلویزیون ملی گزارش داده است حکومت سرپرست طالبان تصمیم گرفته است تمام شفاخانه های شخصی را که برای بیماری کرونا اختصاص یافته بود به کمک جامعه جهانی فعال می کند.
این تصمیم در حالی صورت می گیرد که پس از سقوط حکومت پیشین مردم اطلاع از آمار مبتلایان به کرونا را ندارند.
تاکنون طالبان برنامه‌های‌شان در این مورد را همه‌گانی نکرده است. اکنون که ویروس کرونای نوع جهش‌یافته‌تر آن (اومیکرون) شیوع پیدا کرده است، بیم آن وجود دارد که شهروندان زیاد قربانی این ویروس شوند.