شماری از شهروندان بیرق سه رنگ افغانستان را در پکتیکا بر افراشتند

شماری از دکانداران و شهروندان ولسوالی ارگون پکتیکا پرچم سه رنگ افغانستان را بر افراشتند که با واکنش نیروهای امارت اسلامی مواجه شدند و پرچم دوباره پایین آورده شده است.

یک تن از شرکت کننده های این همایش به رسانه ها محلی گفته است نیروهای طالبان ابتدا در مورد بر افراشتن این پرچم ها چیزی نگفتند ولی پس از چند ساعت دوباره پرچم ها را پایین کردند.

اما بلال حذیفه، رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در پکتیکا می‌گوید که برافراشتن و دوباره پایین‌آوردن پرچم‌ها از سوی خود باشنده‌گان ولسوالی ارگون انجام شده است و نیروهای امارت اسلامی فردی را لت‌وکوب نکردند.