شهروندان اهل هنود و سیک کشور از طالبان خواستار بازگرداندن زمین هایشان از سوی زورمندان گردید

هیات رهبری شورای اهل هنود کشور از طالبان خواسته است تا زمین های غضب شده شان را از نزد زورمندان برگردانند.

انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییتی نوشته است شهروندان سیک کشور در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر خواستار این موضوع گردیده است.

به گفته‌ی او، اعضای این شورا در این دیدار همچنین گفته‌ که آنان همیشه در آبادی افغانستان سهم داشته و باید در آینده هم نقش‌سازنده داشته باشند

سمنگانی گفته است معاون نخست وزیر به این شهروندان وعده داده است تا همه اقلیت های کشور در آرامش زندگی کنند که این وعده امارت به آنان است.

عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر به شهروندان اهل هنود گفته است افغانستان خانه همه ماست و طالبان تلاش وظیفه خود را تامیین امنیت تمام شهروندان می داند.

شهروندان هندوی کشور از اقلیت های است که همواره مورد ظلم و بی عدالتی قرار گرفته است و اکثر زمین های آنان در طول چندین دهه توسط زورمندان غصب گردیده است.