شورای امنیت سازمان ملل‌ متحد امروز نشست پیرامون افغانستان پشت درهای بسته برگزار می‌کند

قرار است که شورای امنیت ملل متحد امروز دوشنبه ۷ حوت دربارۀ وضعیت افغانستان پشت درهای بسته بحث و گفت و گو کند.

این شورا در صفحۀ انترنیتی‌اش نگاشته است که این جلسه با حضور اعضای این شورا و انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به وقت نیویارک آغاز شود.

به گفتۀ این شورا در این جلسه در مورد نماینده ویژۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نیز بحث و رایزنی صورت خواهد گرفت.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۹ دسمبر (هشتم جدی) قطعنامه‌ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نمایندهٔ ویژه برای افغانستان تصویب کرد.

این قطعنامه با ۱۳ رای موافق به تصویب شورای امنیت رسید. روسیه و چین به این قطعنامه رای ممتنع دادند.