شورای بین المللی کریکت از طالبان خواستار ادامه تیم بانوان کریکت شد

 

شورای بین المللی کرکت گفته است طالبان وعده حفظ تیم کریکت بانوان افغانستان را داده است اما شورای بین المللی خواهان اقدامات جدی تر از سوی طالبان است.

روز شنبه،بیست و دوم عقرب مقام شورای  بین المللی کرکت گفته است این شورا می خواهد تیم بانوان و مردان افغانستان در کابل باشد و فعالیت کنند.

جف آلاردیس ،مدیر اجرایی شورای بین المللی کریکت گفته است  هدف ما این است که زنان و مردان بتوانند در کابل بدون هراس به بازی کریکت ادامه دهد.