شورای حقوق بشر سازمان ملل :طالبان پس از عفو عمومی تعداد زیادی از سربازان پیشین را به قتل رساندند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی در ژنو سویس از وضعیت وخیم حقوق بشر ابراز نگرانی کردند،این شورا گفته است طالبان پس از اعلام عفو عمومی تعدادی زیادی از سربازان حکومت پیشین را به قتل رساندند.

این نشست که امروز سه شنبه ۲۳ قوس برگزار شده بود ندا النشیف،معاون کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل گفته است بر اساس شواهد و اسناد موثق ۱۰۰ نیروی پیشین ارتش افغانستان پس از عفو عمومی در این کشور کشته شده است که حد اقل نصف آن به طالبان نسبت داده شده است.

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر در این نشست گفته است وضعیت انسانی در این کشور بحرانی است،نظام اقتصای رو به سقوط است و بانک ها به کاهش شدید نقدینگی مواجه است و اقتصاد خانواده ها تقریبا فلج گردیده است.

او هم چنان گفته است تصمیم در مورد نجات اقتصاد افغانستان از سوی جامعه جهانی در حقیقت تصمیم در مورد زندگی و مرگ هزاران نفر است.

او گفته است:”با فرا رسیدن زمستان، زنان، مردان و کودکان دچار گرسنگی و فقر شدید شده‌اند و دست‌رسی به خدمات عامه به خصوص خدمات بهداشتی بسیار کاهش یافته است. به خاطر وضعیت بد اقتصادی، برخی خانواده‌ها مجبور به اقداماتی از روی ناچاری شده‌اند؛ اقداماتی از جمله مجبور شدن کودکان به کار شاقه، ازدواج کودکان به خاطر اطمینان از نفقه و زنده‌ماندن و حتا بنا به برخی گزارش‌ها فروش کودکان”

معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است وضعیت اقلیت های قومی در افغانستان نیز بحرانی است و اکنون هزاره های به کوچ اجباری روبرو است که خود گویای وضعیت اقلیت های قومی در افغانستان رانشان می دهد