شورای علمای شیعه افغانستان: بازگشایی مکاتب دخترانه مسوولیت شرعی امارت اسلامی است

به ادامه واکنش ها به مسدود ماندن مکاتب دخترانه در کشور،شورای علمای اهل تشیع افغانستان در بیانیه ای از امارت اسلامی طالبان خواسته است هر چه زود تر مکاتب را به روی دختران کشور باز کنند.

این شورا امروز ۷ حمل با پخش بیانیه ای گفته است بسته ماندن مکاتب دخترانه در کشورتوسط طالبان،خسارت بزرگ ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت و امید دختران کشور را نابود خواهد کرد.

این شورا گفته است اقدام طالبان برای مسدود ماندن مکاتب سبب شگفتی جهان گردیده است و بازگشایی مکاتب دخترانه، مسؤولیت شرعی و قانونی حکومت طالبان است؛ زیرا «مسلمان‌ها در طول قرون متمادی پیشوایان و پرچمداران علوم دینی و دنیایی بوده‌اند.»

قرار بود سوم حمل پس از هشت ماه انتظار دختران سراسر کشور به مکاتب بازگردند ولی امارت اسلامی طالبان گفته است تا زمان طرح لباس مکاتب بر اساس شریعت و سنت مردم کشور نباشد مکاتب بسته خواهد ماند که این عمل باعث واکنش های جهانی نیز گردید.