شکایت پایتخت‌نشینان از بهای روزافزون مواد غذایی

شماری از پایتخت‌نشینان از بهای روزافزون مواد غذایی شکایت می‌کنند و می‌گویند که حکومت امارت اسلامی باید در این زمینه توجه جدی کند تا بهای مواد غذایی کاهش یابد، در غیر آن مردم از گرسنه‌گی تلف خواهند شد.

امان‌الله، باشندۀ شهر کابل و یک تن از میوه‌فروشان در پایتخت است. او از نبود کار و بهای بلند مواد غذایی شکایت می‌کند و می‌گوید که از سه ماه به این‌سو نتوانسته است به‌طور درست به خانه‌اش مواد غذایی ببرد.

او می‌افزاید که حکومت بی‌نان را نمی‌خواهد و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد؛ ور نه به‌دلیل این‌که بهای مواد غذایی بلند رفته است و مردم توان خرید آن را ندارند، از گرسنه‌گی تلف خواهند شد.

امان‌الله می‌گوید: «امنیت را چه کنیم؟ امنیتی را که نان نداشته باشد، رزق و کار نباشد. ما از دولت می‌خواهیم که به داد مردم برسد، حکومت امارت اسلامی باید به مردم توجه بکند، مردم از گرسنه‌گی می‌میرند. ما در این قسمت دولت را مقصر می‌دانیم و دولت باید مردم را از حالت فاجعه‌بار نجات بدهد.»

محمدرسول، دیگر باشندۀ شهر کابل، می‌گوید که به‌دلیل بلندبودن بهای مواد غذایی از سه ماه به‌ این‌سو نتوانسته است یک بوری آرد بخرد.

او می‌افزاید: «قیمتی به اوجش رسیده است، کاروبار نیست، درآمد هم نیست … خواست ما از حکومت امارت اسلامی این

اما عمده‌فروشان و بازرگانان در شهر کابل، دلیل بهای روزافزون مواد غذایی را بلندبودن بهای پول دالر و منجمدشدن پول‌های افغانستان می‌داند.

با این‌ همه، خان‌جان الکوزی، عضو هیأت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، علت بهای روزافزون مواد غذایی در کشور را بلندرفتن بهای مواد غذایی در سراسر جهان عنوان می‌کند و می‌افزاید که تدابیر را برای کاهش بهای مواد غذایی در بازارها روی‌دست دارند.

با توجه به این‌که در حکومت پیشین بلندترین بهای مواد غذایی چون آرد، برنج و روغن به ۱۰۰۰ افغانی تا ۱۸۰۰ افغانی می‌رسید؛ اما به گفتۀ باشنده‌گان کابل، پس از روی‌کارآمدن حکومت امارت اسلامی بهای این مواد از ۱۰۰۰ افغانی تا ۳۰۰۰ افغانی در حال افزایش است.