شکردخت جعفری دومین اختراع خود را به عنوان اندازه گیری سه بعدی دوز اشعه برای درمان سرطان، در “اروپا”به ثبت رسانید

شکر دخت جعفری می گوید دومین اختراع خود را به عنوان اندازه گیر سه بعدی دوز اشعه برای درمان سرطان به ثبت رسانده است

او می‌گوید که این اختراع سیستم سه بعدی دوزسنجی است که در داخل بدن بیمار سرطانی قرار داده می‌شود، وقتی بیمار تحت درمان رادیوتراپی قرار می‌گیرد، مقدار دقیق تشعشع دریافتی بدن بیمار را ثبت می‌کند و پزشکان معالج با خوانش آن، سنجش میزان اشعه دریافتی بدن بیمار را در می‌یابند.

او افزود که این اختراع دومین اختراع او بالای سرطان است و این ادامه کار قبلی اوست .

خانم جعفری دو سال پیش نیز اختراع دستگاه “دوزسنج” ثبت تششعات پرتو درمانی سرطان را در انگلستان ثبت کرده بود. که با استفاده از این دوزسنج که با استفاده از مهره‌های ساده شیشه‌ای ساخته، می‌تواند با دقت بالا و زمان مناسب اندازه‌گیری کرد .

مسئولان مرکز تحقیقات دانشگاه ساری در جنوب لندن می‌گویند این طرح خانم جعفری براساس تحقیقات پروفسور دیوید برادلی (David Bradly) انجام شده که در آن از فایبرهای شیشه‌ای استفاده می‌شد. ولی انجام این کار در آن محیط قابل قبول نبود و چندان سازش نداشت .

او افزود که این دستگاه در شفاخانه هاامتحان شده بریتانیا نیز در بیمارستان کوینز الکساندرا روی ۳۰ بیمار امتحان شده است و همچنان در ایران بالای ۳۵ نفر از این دستگاه استفاده کرده و نتیجه مثبت داده.

به گفته خودش که نتایج اولیه استفاده از این دستگاه “عالی” بوده است و گام بعدی برای صنعتی این دستگاه استفاده خواهم کرد.