صادرات ایران به افغانستان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۲۰ درصد کاهش داشته است

رسانه های ایرانی گزارش داده است صادرات ایران به افغانستان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۲۰ درصد کاهش داشته است

به نقنل از خبرگزاری ایرنا مسوولان گمرک های ایران گفته است صادرات ایران به افغانستان در سال ۱۴۰۰ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر می رسید در حالی که در سال قبل ارزش صادرات ایران به افغانستان به ۲۱.۱ میلیون دالر شده بود.

علی‌رضا مقدسی، رییس کل گمرک ایران، گفته است که تجارت ایران با همسایگان این کشور در سال ۱۴۰۰ رشد خوبی داشته است که در مجموع در سال گذشته، به میزان ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱ میلیارد دالر امریکایی، کالاهای تجارتی تبادله شده است.

افغانستان یک کشور مصرفی است که بیشترین مواد مورد نیاز اش را از همسایه های اش وارد می کند.