صلیب سرخ : افغانستان به سوی قحطی و گرسنگی می رود

الکساندر متیو،مدیر دفتر آسیا،اقیانوسیه فدراسیون بین الملی صلیب سرخ پس از دیدار با معاون نخست وزیر طالبان و پایان سفر اش اعلام کرده است أفغانستان به سوی قحطی می رود.
او هشدار داده است: «فرا رسیدن زمستان تنها بر رنج افغان‌ها می‌افزاید و گروهی از مردم را بیش از پیش به قحطی نزدیک می‌کند»
خشکسالی هم اکنون أفغانستان را به صورت حدی تهدیدی می کند،ویروس همه گیری کرونا،تحولات سیاسی أفغانستان که حکومت سقوط کرد اکنون شماری زیادی از شهروندان أفغانستان را با تهدید گرسنگی مواجه کرده است
سازمان های بین المللی هشدار داده است تا سال آینده از هر ۱۰نفر ۹نفر آن در أفغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد .