طالبان:معاش سه ماه کارمندان دولت به صورت یکجایی پرداخت می شود

انعام الله سمنکانی سخنگوی طالبان این موضوع را امروز در صفحه توییتر اش به نقل از وزارت‌مالیه‌طالبان گفته است او در ادامه گفته قرار است به کارمندان متقاعد دولت افغانستان نیز معاشات عقب افتاده شان پرداخت گردد
این در حالی است که قبلا طالبان گفته بود از سه ماه معاش معوقه کارمندان دولت معاش یک ماه کارمندان حکومت را بر اساس دستور گذشته و دو ماه دیگر را بر اساس طرز العمل خودشان توزیع خواهد کرد اما تاهنوز در مورد راهکار خودشان طالبان در این اعلامیه چیزی نگفته است.
سسمنکانی گفته است در ۷۸ روز گذشته دولت طالبان ۲۶ میلیارد و ۹۱۵ افغانی عابد داشته است. اما در دوران جمهوریت پس از شیوع کرونا عواید دولت کاهش پیدا کرده بود و ماهانه به صورت اوسط ۲۲میلیارد افغانی عابد به خزانه دولت افزوده می شد.
کارمندان ملکی دولت سابق افغانستان هم اکنون به مشکلات زیادی گرفتار است و اکثر آنان به کارهای شاق روی  آوردند و سیستم دولت داری هم به دلیل غیبت این کارمندان از کار بازمانده است.