طالبان:نیروهای ویژه خود را به زودی در تمام مرز های کشور جابجا می کنیم

شیر محمد شریف ریس عمومی نیروهای سرحدات کشور امروز با ابراز این مطلب گفته است نیروهای طالبان را به زودی به هدف حفاظت از مرزهای افغانستان در تمام مرز های کشور جابجا خواهد کرد

ریس عمومی سرحدات طالبان در جریان سفر به ولسوالی سپین بولدک قندهار قندهار با ابراز این مطلب گفته است مرزهای کشور برای امارت اسلامی بسیار مهم است و به زودی نیروهای طالبان در تمام مرز های کشور جابجا خواهد شد.

درهمین حال گزارش های نیز وجود دارد که نیروهای پاکستانی در ولایت خوست وارد مرزهای افغانستان گردیده است اما مقامات طالبان این موضوع را رد می کنند.