طالبان: تنش های مرزی را با گفتگو های دیپلماتیک حل خواهیم کرد

پس از درگیری طالبان با نیروهای مرزی پاکستان،حکومت سرپرست طالبان می گوید که تلاش خواهد شد تا اختلافات مرزی با کشورهای همسایه از مجرای دیپلماتیک حل شود.

عبدالقهار بلخی،سخنگوی وزارت خارجه طالبان  سه شنبه،چهار دهم جدی گفته است تنش های موجود میان دوکشور سبب شده است تا دو طرف باهم دیدار کنند تا راه حل دیپلماتیک را برگزینند.

به گفته بلخی حکومت سرپرست طالبان در این راستا از طریق راه‌های دیپلماتیک با حکومت پاکستان گفت‌وگو می‌کند.

این درحالیست که طالبان تاکنون با ایران،پاکستان و ترکمنستان در مرز ها باهم در گیر شدند .