طالبان حمله بالای تاسیسات نفتی عربستان در شهر جده را محکوم کرد

وزارت خارجه امارت اسلامی طالبان با نشر خبرنامه ای حملات بالای تاسیسات نفتی در شهر جده عربستان را محکوم کرد

در خبرنامه ای که از سوی وزارت خارجه امروز ششم حمل به نشر رسیده است این حمله ها را “مایه تاسف” خوانده است و گفته شده است هدف قرار دادن اهداف ملکی را امارت اسلامی محکوم می نماید.

پیش از این رسانه ها گزارش کرده بودند که حمله حوثی ها بالای تاسیسات نفتی عربستان خسارت هنگفت را به جا گذاشته است.