طالبان در ولایت جوزجان قمار و پخش موسیقی را ممنوع کرد

طالبان در ولایت جوزجان قمار، طویانه و پخش موسیقی را ممموع کردند
مسوولان امر به معروف و‌نهی ازمنکر‌ طالبان می گوید در همسوی و مشورت با عالمان دین،جوانان و بزرگان قومی به هدف اصلاح جامعه جامعه دست به این کار زدند .
به گفتۀ مسئولان امر بالمعروف و نهی از منکر جوزجان، تعصب، قمار، طویانۀ گزاف، پخش ساز و سرود و فروش و استفادۀ مواد مخدر منع است و با کسانی که خلاف این کارشیوه حرکت کنند، برخورد قانونی می‌شود
به گفته مولوی خالد ریس امر به معروف و نهی از منکر طالبان این اداره به منظور آگاهی دهی و آموزه های دینی برای مردم ایجاد شده است تا جامعه به راه درست هدایت شود.