طالبان در ولایت لوگر:پنج وقت نماز باید در مسجد و جماعت ادا شود

مسوولان امر‌به معروف و‌نهی از منکر ولایت لوگر از تمام تاجران و دکانداران خواسته است تا پنج وقت نماز شان را در جماعت ادا کنند.

نور الرحمان عابد ریس امر‌به‌معروف در صحبت‌با‌ یک‌رسانه گفته است او از تمام شهروندان لوگر خواسته است تا طبق تقسیم أوقات نماز شان‌ را در جماعت ادا کنند.

هم چنان مسوولین این وزارت به تمام سلمان های شهر دستور داده است تا از گرفتن پول تراشیدن ریش جلوگیری کنند.

به گفته ای این مسوول طالبان، گذاشتن ریش امر شخصی این گروه نیست بلکه شریعت چنین حکم می کند تا باید ریش تراشیده نشود.

این درحالیست که طالبان در بعضی از ولایت ها برای حضور در مسجد برای نماز خواندن حاضری ترتیب کردند و درصورت غیر حاضری هر فرد ۲۰۰ افغنی جریمه پرداخت نمایند.