طالبان سه تن را در ولایت غور به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند

منابع در فیروز کوه ،مرکزی ولایت غور می گویند نیروهای طالبان سه تن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کرده است.

به گفته این منبع  افراد بازداشت شده از منطقه مرغاب غور و میرهای مرکزی است که امروز شنبه ۲۴ ثور بازداشت شده است.

این درحالیست که در هفته های اخیر جنگ در پنجشیر با طالبان و جبهه مقاومت شدت گرفته است که دو طرف متحمل تلفات گردیده است.