طالبان طرح را برای سیم کارت ها ثبت نشده وکاهش نرخ انترنت آماده کرده است

وزات مخابرات و تکنالوژی می گوید برای حل مشکلات سیم کارت های ثبت نشده و قیمت بلند انترنت این وزارت یک طرح را آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری باختر،نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی گفته است برای حل این مشکلات ثبت نشدن سیم کارت ها و قیمت بلند انترنت در کشور یک طرح را آماده کرده است.

به نقل از خبرگزاری باختر سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی ابراز امیدواری کرده است که با این طرح قیمت انترنت کاهش یابد و زمینه برای انترنت پرسرعت در کشور فراهم شود.

قیمت انترنت در کشور نسبت به دیگر جاها چندین برابر بالاست و شهروندان کشور امید وار است با طرح جدید کاهش در قیمت نرخ انترنت رونما گردد