طالبان مانع اعتراض‌های مردم در غرب کابل شدند

پس از حمله انتحاری در مکتب عبدالرحیم شهید در غرب کابل و مسجد”سه دکان” در مزار شریف شماری از باشندگان غرب کابل دست به راهپیمایی زدند که توسط طالبان بازداشت گردیدند.

منابع محلی در غرب کابل می گویند طالبان برای متفرق کردن معترضان فیر های هوایی کردند تا مردم متفرق شوند و معترضان که از این صحنه ها فیلم و ویدیو می گرفتند نیز با واکنش تند طالبان مواج گردیدند و تلفون های شان شکستانده شده است.

تا کنون مقامات طالبان در این مورد ابراز نظری نکردند.

پس از آنکه حمله های انتحاری به صورت هدفمندانه “هزاره ها” را هدف قرار دادند و کمپاین های در صفحات مجازی برای همدردی و رساندن صدای مردم به جهان روی دست گرفته شده است و از هشتک”نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید” توسط شهروندان استفاده می شده است.

در دو جمله انتحاری هدفمندانه به هزاره ها در مکتب عبدالرحیم شهید و مزارشریف صدها تن کشته و زخمی گریده است