طالبان کمیسیون‌های حقوق بشر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی را منحل کردند

حکومت سرپرست طالبان به تازگی کمیسیون‌‌های مستقل حقوق بشر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه‌ی ملی و دارالانشاهای پارلمان و مجلس سنا را منحل کرده است

در مکتوب که به نشر رسیده آمده است«بر اساس هدایت شفاهی عالی‌قدر امیرالمومین، تشکیلات اداری و خدماتی کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالانشای مشرانوجرگه و ولسی جرگه، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی از تاریخ اول حمل سال مالی ۱۴۰۱ منحل شود.»

پیش از این طالبان کمیسیون های انتخابات،شکایات انتخاباتی و ریاست احزاب سیاسی وزارت عدلیه را منحل کرده بودند.