طالبان یک نوجوان ۱۶ ساله را به آمریت‌ رادیو تلویزیون ولایت تخار گماشت

طالبان یک نوجوان ۱۶ ساله را به آمریت رادیو تلویزیون ولایت تخار‌گماشت

برخی رسانه ها گزارش می‌کنند که قاری حسیب الله ۱۶ ساله از سوی طالبان به عُنوان آمر رادیو تلویزیون ولایت تخار گماشته شده است.

این در حالی است که گفته می‌شود، ماده سی و نهم قانون رسانه های همگانی افغانستان در مورد تعیین مدیر مسئول چنین حکم کرده است:

شخصی به حیث مدیر مسئول تعیین شده می تواند که واجد شرایط ذیل باشد:

 ۱. داشتن سند تابعیت کشور

 ۲. اکمال سن ۲۱ سالگی

 ۳. داشتن سند تحصیلات مسلکی و یا داشتن تجربه مسلکی ۳ ساله.

 ۴. محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم محکمه با صلاحیت.

مقامات طالبان تاکنون درباره این خبر اظهاری نکرده‌اند اما گفته می شود که این انتصاب با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است.