طالبان یک چوپان را در ولسوالی ورسج تخار بازداشت و شکنجه کردند

منابع محلی درولایت تخار از بازداشت یک چوپان به دست طالبات به اتهام همکاری با‌ جبهه مقاومت خبر می دهد.
این منابع گفته است طالبان این چوپان سالخورده را امروز دوشنبه ۱۹ ثور در ولسوالی ورسج بازداشت و شکنجه کردند.
به گفته منبع طالبان این چوپان را به دلیل داشتن دوربین دستگیر کرده و گفته است چرخبال ها توسط وی رصد می شود اما مردم محل گفته است او سالهاست‌ برای نگهبانی رمه اش از دوربین‌ استفاده می کند.
مقامات طالبان تا کنون چیزی در این مورد نگفته است.