طرح به آتش کشیدن قرآن در سویدن آشوب بر پاکرد

گروه راستگرای سترام کارس که مخالف اسلام است ، با ایجاد طرح برای به آتش کشیدن قرآن باعث هرج و مرج در سویدن شد

راسموس پالودان ، رهبر گروه سترام کارس که تلاش دارد به صورت علنی نسخه از قرآن را بسوزاند ؛ باعث خشونت و تظاهرات متقابل در کشور سویدن شود.

اعتراض کنندگان در شهر جنوبی مالمو، زباله‌دانی ها ، یک بس و یک موتر را به آتش کشیدند .

در برخی از نقاط شهر های لنک پراینت و اوریبرو ، ۱۰ افسر پلیس زخمی شدند .

این اقدام باعث شده است که کشور عراق ، شارژدافیر سویدنی در بغداد را احضار کند ، و از پیامد های این طرح برای کشور سویدن هشدارد داد .

گفته می شود که این گروه تلاش دارد راهپیمایی ها بیشتر را در دو شهر دیگر سویدن راه اندازی کند .