عالمان دین در ولایت بلخ خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه گردیدند

شماری از عالمان دین درولایت بلخ خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند .
این عالمان دین می گویند ممنوعیت دانش آموزان دختر از فراگیری دانش جنبه دینی ندارد و تمام دختران کشور می توانند با رعایت حجاب اسلامی به آموزش بپردازند.
مولوی حمیدالله حمیدی می گوید”ما به این باوریم که یک کشور با داشتن کادرهای علمی در تمام بخش‌ها و رشته‌ها بسوی ترقی و تعالی گام می‌بردارد و مردان و زنان با دیانت و فاضل می‌توانند امت بیدار، هدفمند و متعهد تربیت نمایند.”
شیخ محمد سعید هاشمی نیز گفته است از تمام مقامات امارت اسلامی خواهشمندیم تا هرچه زودتر مکاتب را بازگشایی کنند.
این درحالیست که بیش از هشت ماه است دختران کشور به مکاتب نرفته اند و قرار بود تا سوم حمل مکاتب به روی همه باز شود ولی به دلایل مختلف این کار نشد.