عباس کریمی شناگر معلول کشور در امریکا سهمیه حضور در‌پاراالمپیک فرانسه را بدست آورد

عباس کریمی شناگر معلول کشور در امریکا توانست سهمیه حضور به بازی های پارا المپیک پاریس فرانسه را بدست آورد.

قاسم علی حمیدی رییس فدراسیون شنا می‌گوید که این ملی پوش پیشین پارا شنای افغانستان با شکست حریفان خود در سبک‌های ۵۰ متر پروانه، ۵۰ متر کرال پشت و ۵۰ مترال فریستایل، به سه مدال طلا رقابت‌ها، دست یافت و جواز حضور به بازی‌های پارالمپیک پاریس فرانسه را هم‌چنان به دست‌آورد.

عباس کریمی تابعیت امریکا را دارد و تا هنوز به چندین مدال طلای جهان در عرصه شنا دست یافته است.