عبدالله المطیری سرمربی تیم ملی فوتبال کشور شد

عبدالله المطیری، سرمربی کویتی امروز به شکل رسمی معرفی و هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان را به عهده گرفت.

آقای المطیری در نشست خبری خود گفت که تلاش می‌کند فوتبال افغانستان را به روزهای خوب برساند.

او همچنان به رسانه گفت:« در صورت پیروزی خوشحالی را به مردم برسانید و در حالت باخت مرا مقصر بدانید».

پیش از این انوش دستگیر سرمربی تیم ملی کشور بود.