عدم دسترسی به ادویه جان شهروندان افغان را می گیرد

دیده بان حقوق بشر گفته است شماری از شهروندان افغان به دلیل دسترسی نداشتن به ادویه می میرند.

این سازمان امروز سه شنبه ۲۰ ثور در گزارشی نوشته است که فروپاشی سیستم صحی در افغانستان بیشترین قربانی را از زنان افغان می گیرد.

در بخشی از این گزارش به مواردی از جان باختن افراد بنابر نبود ادویه و امکانات تداوی در بخش‌های از افغانستان از جمله غزنی و غور اشاره شده است.

تاکنون مقامات حکومت طالبان در مورد این گزارش چیزی نگفته است.