عروسی دسته جمعی ۴۰ زوج در غزنی برگزار شد

شماری از عالمان دین با همکاری نهاد های خیریه عروسی ۴۰ تن از افراد را که توان عروسی را نداشتند به صورت دسته جمعی در ولایت غزنی برگزار کردند.

سید حسین معتمدی،از بنیانگذار این محفل گفته است به دلیل قیمتی و مصارف بلند این جوانان توان عروسی را نداشتند و به صورت دسته جمعی با توافق هر دوطرف این عروسی برگزار گردیده است.

این درحالیست که بیکاری و قیمتی مصارف عروسی را به شدت بالا برده است و مردم توان عروسی را ندارند و برگزاری عروسی دسته جمعی از سوی مردم با استقبال خوبی روبرو می شود.