عروس هندی مراسم ازدواج را بخاطر کل بودن داماد برهم زد

طبق اخبار منتشر شده در شبکه‌های مجازی، زمانی‌که حلقه بین عروس و داماد رد و بدل می‌شده، عروس با رؤیت سربی مو داماد از این ازدواج منصرف شد. این در حالیست که تا آن لحظه مراسم طبق برنامه با خوبی پیشمی‌رفت.

کاربران در فضای مجازی با تمسخر این اتفاق به نقد آن پرداختند و هرکدام در این‌باره صاحب‌نظر بودند‌. برخی ایناتفاق را به فیلم‌های هندی تشابه کرده و معتقدند بعدا این عروس و داماد به یکدیگر خواهند رسید. بعضی نیز ازثروتمند نبودن داماد و بی‌انگیزگی عروس گفته‌اند که وی به دنبال بهانه‌ای برای بر هم زدن مراسم بوده است