عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد

پس از درخواست ها به حذف روسیه از عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،این نهاد امروز عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد.

در این رٲی‌گیری، ۹۳ کشور عضو سازمان ملل به تعلیق عضویت روسیه از شورای حقوق بشر این سازمان رٲی دادند، ۲۴ کشور با آن مخالفت کردند و ۵۸ کشور دیکر رٲی ممتنع دادند.

این نشست فوق العاده سازمان ملل متحد در باره جنگ اوکراین به درخواست امریکا و متحدان آن امروز پنج شنبه ۱۸ حمل برگزار شد که عضویت روسیه در شورای حقوق بشر آن به حالت تعلیق در آمد.