عفو بین الملل خواستار آزادی بی قید و شرط دو خبرنگار آریانا نیوز از سوی طالبان شد

سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی خبرنگاران آریانا نیوز شد

سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است تا دو کارمند تلویزیون آریانا نیوز را بدون قید و شرط آزاد کنند.

همزمان نمایندگی یوناما از طالبان خواسته دلیل بازداشت این دو خبرنگار را روشن کند.

ریس تلویزیون طلوع روز دوشنبه ۱۱ دلو تایید کرد وارث حسرت و اسلم حجاب توسط نیروهای طالبان به جای نا معلوم انتقال داده شده است .

طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است اما سخنگوی طالبان از رویداد ابراز بی خبری کرده است.