غنی به طالبان: صبر و‌شکیبایی مردم نا محدود نیست

اشرف غنی رییس جمهور فراری در پیام عیدی اش گفته است صبر و شکیبایی مردم نامحدود نیست.

اشرف غنی روز شنبه،۲۶ جوزا گفته است که مردم افغانستان نظام مشروع و حکومت قابل قبول برای همه می‌خواهند؛ اما ترجیح می‌دهند این کار از راه صلح‌آمیز صورت گیرد.

غنی در این پیام خود گفته است استفاده از بیت المال باید شفاف باشد.

رئیس‌جمهور فراری گفته که «خودکامه‌گی، شمشیر، تفنگ و انفجار» نمی‌تواند مشروعیت بیاورد.