فرانسه تصمیم اجباری شدن حجاب در کشور را “عمیقا تکاندهنده”خواند

به ادامه واکنش ها به تصمیم طالبان در مورد اجباری بودن حجاب زنان در کشور،فرانسه به تازگی این تصمیم طالبان را محکوم و  ان را “عمیقا تکاندهنده” و غیر قابل قبول خوانده است.

سفارت فرانسه امروز دوشنبه ۱۹ ثور،با نشر یک اعلامیه ای گفته است که محدودیت های جدید طالبان برای زنان افغانستان عمیقا نگران کننده است.

در این اعلامیه آمده است: «این تصمیم بار دیگر نشان داد که طالبان سیاست سرکوب و طرد سیستماتیک نیمی از جمعیت افغانستان را دنبال می‌کنند که به‌طور جدی توسعه پایدار کشور و روابط آن با سایر نقاط جهان را به خطر می‌اندازد.»

در اعلامیه تاکید بر حمایت از آزادی و حقوق زنان شده و آمده است این کشور در کنار زنان افغانستان ایستاده و متعهد است.

تصمیم تازه طالبان مبنی بر پوشیدن کامل صورت و چادری بهترین پوشش خواندن برای زنان باعث واکنش های جهانی گردید و شماری از کشور ها آن را خلاف حقوق بشر خوانده است.