فرخنده محتاج از سوی رییس باشگاه بارسلونا تقدیر شد

فرخنده محتاج کاپیتان تیم ملی زنان افغانستان که در روند خروج دختران ملی پوش و انتقال آنها به یک کشور امن تلاش کرده بود ، از سوی رییس باشگاه بارسلونا (خوان لاپورتا) مورد تقدیر قرار گرفت و لباس به نام اش با شماره ۱۰ دریافت کرد .