فروش سیم کارت های ثبت ناشده ممنوع شد

کابینه سرپرست حکومت امارت اسلامی فیصله کرده است هیچ شرکت مخابراتی حق ندارند سیم کارت های ثبت ناشده را به مردم توزیع کنند.
انعام الله سمنگانی سخنگوی امارت اسلامی امروز دوشنبه ۱۵ حوت در صفحه توییتر اش نوشته است بر أساس فیصله کابینه ،شرکت های مخابراتی حق توزیع سیم کارت های غیر ثبت شده را ندارند و به وزارت مخابرات دستور داده شده است تا به این موارد رسیدگی کنند.
این درحالیست که سیم کارت های غیر ثبت شده در بازار آزادانه به فروش می رسد و حکومت قبلا دستور ثبت این سیم کارت ها را داده بود.