فشار انگلیس برای توقف سرمایه‌گذاری در روسیه

دولت انگلیس به شرکت‌ها فشار می‌آورد تا سرمایه‌گذاری‌ در روسیه را متوقف کنند و برخی قراردادها با گروه‌های تجاری روسی را پایان دهند.

وزارت مالیه انگلیس روز یکشنبه با طرح این موضوع که سرمایه‌گذاری در روسیه می‌تواند تحت تاثیر دولت پوتین قرار گیرد، با انتشار بیانیه ای، خواستار بررسی دقیق پیش از سرمایه‌گذاری در روسیه شد.

ریشی سوناک  در این بیانیه اعلام کرده است که هیچ دلیلی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در روسیه وجود ندارد.