فصیح‌الدین فطرت: جنگ راه حل نیست و مخالفان مشکلات شان را با گفت و گو حل کنند

فصیح الدین فطرت،رییس ستاد ارتش امارت اسلامی می گوید جنگ راه حل افغانستان نیست و مخالفان باید راه گفت و گو را در پیش گیرد.

فطرت که در بدخشان سفر کرده است می گوید مخالفان باید از جنگ دست بردارند  چون از طریق جنگ پیروز نمی شوند.

آقای فطرت افزود آن‌ها «مخالفان مسلح» در افغانستان نمی‌توانند که از راه جنگ به یک نتیجه برسند، اگر هدف شان این باشد که از راه جنگ می‌توانند به یک نتیجه برسند، این هیچ نتیجه و ثمره‌ای ندارد.

رئیس ستاد ارتش در ادامه نگرانی کشورهای آسیای میانه مبنی بر حضور نیروهای خارجی را در کشور بی‌اساس و بی‌مورد خوانده گفت: «هیچ نیروی خارجی در افغانستان وجود ندارد و به کشورهای آسیای میانه اطمینان می‌دهیم که خاک افغانستان بر ضد آنان استفاده نخواهد شد.»