فیرهای شادیانه به مناسبت فراغت در ولایت پکتیکا یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت

منابع محلی در ولایت پکتیکا می گویند در‌نتیجه فیرهای هوایی به مناسبت فراغت،یک‌ تن کشته شده و یک نفر دیگر به شدت زخمی گردیده است.
این منبع محلی روز چهارشنبه،۲۱ ثور به روزنامه اطلاعات روز گفته رویداد در ولسوالی«زیروک» پکتیکا رخ داده است.
قرار گزارش ها وضعیت صحی زخمی رویداد وخیم است و طالبان دونفر را در پیوند به قضیه بازداشت کرده است.