قطع کمک های بشردوستانه سازمان ملل به افغانستان غذای پنج میلیون نفر را گرفته است

اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید قطع کمک ها به مردم نیازمند در افغانستان غذای بیش از ۵ میلیون تن را گرفته است.

این اداره امروز سه شنبه،۱۲ سرطان اعلام کرد تنها ۲۲.۸ درصد از بودجه درخواستی را برای ارائه کمک‌های بشری به نیازمندان افغانستانی در سال ۲۰۲۴ دریافت کرده است و کمبود بودجه سبب قطع کمک‌های بهداشتی و غذایی به میلیون‌ها افغانستان شده است.

اوچا در گزارش تازه خود اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه، خدمات بهداشتی برای سه میلیون افغان و کمک‌های غذایی برای ۵.۲ میلیون نفر دیگر قطع شده است.