لاوروف: طالبان با مخالفان خود گفتگو کند

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان از طالبان خواست با مخالفان خود گفتگو کند.

لاوروف گفت: بحران افغانستان باید از راه یک گفتگوی ملی حل شود و توافق تمام جریان‌های سیاسی به دست آید.
برای اینکه افغانستان به ثبات برسد، باید دولت این کشور فراگیر باشد و ما این پیام را به طالبان فرستاده‌ایم.
ما از همه کشورهای دخیل، از جمله پاکستان می‌خواهیم که از این موضع حمایت کنند.
این درحالی است که اکنون جنگ های چریکی علیه طالبان در بعضی مناطق شدت گرفته است.