لطف الله حکیمی: برخورد طالبان با رهگذران غیر اخلاقی است و این پالیسی طالبان نیست

رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان می گوید برخورد طالبان با رهگذران غیر اخلاقی است.

مفتی لطف الله حکیمی رییس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان می گوید برخورد طالبان با رهگذران غیر اخلاقی است و این شمار از افراد طالبان آموزش درست ندیده  است و پالیسی طالبان چنین نیست.

او نیز گفته است با اخلال گران امنیت کشور برخورد خواهد شد و به کسی اجازه داده نخواهد شد تا امنیت را برهم بزنند.