لطف الله حکیمی: وقت آن گذشته که کسی بگوید خراسانی هستیم،افغان نیستیم

مفتی لطف الله حکیمی،ریس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان گفته است دیگر وقت آن گذشته است که کسی بگوید افغان نیستم،خراسانی هستم.

او می گوید هیج تفاوت میان پشتون،هزاره،ازبک و تاجیک وجود ندارد و نباید کسی به خاطر خوش ساختن کفار گفته  شود که افغان نیستم و به افغانیت توهین شود.