متقی: کمک های بشری برای افغانستان کافی نیست در عرصه توسعه و اشتغال زایی کمک شود

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور می گوید کمک های بشری به أفغانستان گره گشا نیست باید کمک ها در عرصه توسعه و اشتغال زایی صورت گیرد.

سرپرست وزارت خارجه گفته است‌ امارت اسلامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را پیدا کرده است و کشورها باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند.

او‌گفته است نظام فعلی همه شمول است و از تمام اقوام و مناطق مختلف در آن حضور دارند.