مجاهد: فساد اداری در افغانستان به صفر نزدیک شده است

حکومت سرپرست  به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد می‌گوید که حکومت سرپرست در تمامی نهادهای دولتی فساد را از بین برده است و تلاش‌ها جریان دارد تا در بخش‌های غیر دولتی نیز فساد را ریشه‌کن کند.

ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست، در این مورد گفته است: «حالی فساد به صفر نزدیک شده، در سطوح پایین شاید افراد ناشایسته به فساد دست بزنند ولی مبارزه هنوز هم دوام دارد».

این در حالی است که به گفته آگاهان،یکی از دلایل سقوط جمهوریت وجود فساد در بدنه حکومت بود که سر انجام از هم پاشید.