مجمع همکاری پاکستان_افغانستان ۱۹ لاری کمک های بشردوستانه به‌کابل فرستاد

رسانه های پاکستانی امروز شنبه ۳۰ دلو گزارش داده است مجمع همکاری پاکستان -افغانستان ۱۹‌لاری کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاده است.

به نقل از این رسانه ها ،این محمله های کمکی امروز در مرز تورخم به مسوولان افغانستان تسلیم داده شده است.

حبیب الله خان ریس این مجمع گفته است موادهای کمک شده شامل مواد خوراکی،ادویه جات ولباس زمستانی است که از سوی این مجمع صورت گرفته است.

پاکستان از چندی‌ به این طرف کمک های بشردوستانه ای زیادی برای کشور انجام داده است.