محبوبه سراج: دموکراسی و صلح برای ما توهم بود

محبوبه سراج در یک‌ سخنرانی اش در ایتالیا در حضور پاپ فرانسیس،رهبر کاتولیک های جهان می گوید دموکراسی و صلح در افغانستان یک توهم بود.

سراج روز شنبه،۲۹ ثور که در ایتالیا سخن می زد از پاپ رهبر جهان خواسته است تا برای تامین صلح در افغانستان و جهان کمک کند.

در ویدیویی که از سخنرانی محبوبه سراج منتشر شده، او می‌گوید: «ما در افغانستان توهم دموکراسی و صلح داشتیم، اما در ۴۴ سال گذشته کشور من همواره درگیر جنگ بوده است.»

محبوبه سراج در بیرون از کشور زندگی می کند و خودش در دامن دموکراسی بزرگ شده است.