محتسبان امر به معروف در بدخشان درب رادیو صدای بانوان را به دلیل پخش موسیقی بست

منابع محلی در ولایت بدخشان می گوید محتسبان وزارت امر به معروف و نهی ازمنکر درب رادیو صدای بانوان رابه دلیل پخش موسیقی بسته اند.

این منابع روز پنجشنبه،۱۰ حمل گفته است محتسبان امر به معروف در شهر فیص آباد رادیو بانوان را به دلیل عدم سازگاری پالیسی با وزارت امر به معروف بسته است.

براساس پالیسی محتسبان، هیچ رادیو حق پخش موسیقی و برنامه زنده را ندارد .

گفتنی است این رسانه حدود پنج سال پیش فعالیت اش را آغاز کرده بود.